Prostitucija i ilegalnost

Prostitucija je i dalje ilegalna u većini Američkih država i ima kritičare i levo i desno, u akademskim krugovima i crkvama sigurno, koje su ravnodušne idejom saglasnosti o ovome. Pre dve godine, napomenuto je u brojnim raspravama da Imanuel Kant može poslužiti kao kategorički imperativ, kao most između seksualne etike američkih hrišćana i sekularista i niko nije odbacio predlog kao puritanski, represivni atavizam.
Mnogi veruju da pristanak treba da bude ideja vodilja zdravog razuma o seksualnom moralu. Predlog je dugo branjen, ali nikada nije usvojen. Seksualna revolucija nam je obećala više seksa i više zadovoljstva. To nam zapravo ostavlja generaciju ljudi koji misle na ženu kao objekat koji se koristi i zloupotrebljava za njihovo seksualno zadovoljstvo. Nije nam dala ljude koji znaju šta su vrlina i čast. To nije naučilo ljude da nastave svoju radost u samopožrtvovanju da vole i da budu seksualno verni jednoj ženi za život. Ona uči mlade ljude da koriste žene za seks, a zatim da ih odbace kada postanu voljne ili nezanimljive. Dajmo taj dospeli pojam. U teoriji, lako je videti kako sveprisutna pornografija može dovesti do toga da više ljudi „misli na ženu kao objekat koji se koristi i zloupotrebljava.“ Ne postoje ljudski odnosi na ekranu u video pornografiji. On ili ona se tako lako odbacuju, kao pritiskom dugmeta na daljinskom upravljaču ili zatvaranju poklopca laptopa.